Proč jsou lekce tříhodinové? Tříhodinové výukové bloky umožňují „mentální přepnutí“ z rodného jazyka do jazyka anglického. Delší lekce navíc umožňují větší různorodost aktivit, jako jsou třeba krátké výlety do přírody. Pestřejší zážitky tak přispívají k rozšíření slovní zásoby dítěte. Jakým činnostem se bude dítě věnovat? Vaše dítě se zúčastní celé řady činností, které zaujmou a udrží jeho pozornost, a při kterých se naučí pestrou škálu nových slov a frází. V rámci tříhodinové lekce se bude věnovat jak strukturované výuce angličtiny a naplánovaným aktivitám, tak i volnému hraní. Vřele doporučujeme rodičům, aby dovolili dítěti jít v doprovodu lektora ven a rozšířit si tak své jazykové obzory. Příklady domácích činností: Zpěv a hudba, výtvarné aktivity, sporty a pohybové hry, jóga a strečink, vaření/pečení, četba knih, společenské hry a hlavolamy, hry rozvíjející fantazii, svačina. Příklady činností mimo domov: Pobyt na hřišti, návštěva obchodu, procházka v přírodě, návštěva muzea/ zoo apod., interaktivní kulturní zážitky ve městě.

Jak mohu sledovat pokroky svého dítěte? Na našich sdílených webových stránkách budete dostávat pravidelné zprávy o tom, co se dítě učilo, spolu s aktuálně probíranou slovní zásobou a frázemi a informací o tom, čemu dítě rozumí a co je schopno použít.

Můžeme Organic English svěřit péči o dítě? Doporučujeme rodičům, aby nechávali lektory s dětmi o samotě. Přítomnost rodičů bohužel často odvádí pozornost dítěte od výuky. Záleží na rodičích, zda domov během výuky opustí, anebo zda dovolí dítěti s lektorem odejít z domu. Doporučujeme rodičům, aby dovolili dítěti s lektorem opustit zázemí domova s ohledem na možnosti získání nových jazykových zkušeností v jiném prostředí, a tedy i širší slovní zásobu. Můžeme též vyzvednout Vaše dítě ze školy nebo zájmového kroužku, případně ho do kroužku či do školy odvést, pokud bude v dosahu MHD a v rozumné vzdálenosti.

Mohou mít naše děti lekci společně? Na zkušební dobu je možné za příplatek zapojit do výuky i sourozence. Naším cílem je nicméně naučit dítě komunikovat anglicky co nejlépe. Pokud jsou děti rozptylovány přítomností sourozence, nevěnují pozornost pokynům lektora nebo se chovají neukázněně, vymezuje si lektor právo od sdílených hodin upustit. Ze stejných důvodů neposkytujeme sdílené hodiny kamarádům.

Pro koho je výuka s Organic English určena? Metoda výuky Organic English v tříhodinových blocích je určena především dětem ve věku 2 až 12 let. Přesto je možné zapojit i starší děti či další členy rodiny. Starší sourozenci a rodiče dítěte zapsaného v kurzu Organic English mohou mít kratší hodinu spojenou s hodinou mladšího dítěte. Studenti s místem bydliště mimo centrum Prahy hradí cestovní náklady lektora.

Mohu mít já nebo další členové rodiny výuku s lektorem mého dítěte? Ano. Lekce „maminek a tatínků“ stejně jako lekce starších sourozenců jsou dostupné za fixní taxu. Lekce by měly předcházet výukovému bloku dítěte, nebo na něj navazovat a měly by probíhat na stejném místě. Výuka opět probíhá přirozenou konverzační metodou.

Bude ve výuce zahrnuto také čtení a psaní anglického textu? Ano, v závislosti na věku dítěte, úrovni angličtiny a jeho schopnosti číst a psát v rodném jazyce. Součástí lekcí je v každém případě pročítání anglických knížek a čtení příběhů. Klademe důraz na četbu a literaturu jako důležitou a zajímavou složku v procesu osvojování jazyka.

Na jak dlouhou dobu je třeba dítě zapsat? Každý školní rok dělíme na dva semestry: podzimní a jarní. Výuka v létě probíhá na vyžádání. Výuka neprobíhá o vánočních prázdninách. Není třeba se zapisovat na delší dobu než jeden semestr. Pro studenta je samozřejmě přínosnější ve výuce pokračovat kontinuálně. Nové studenty přijímáme i v průběhu semestru. Jak se postupuje, když potřebujeme zrušit hodinu? V každém semestru můžete dítě omluvit z 10% lekcí bezplatně. Další zrušené hodiny jsou již placené. Hodiny zrušené do 24 hodin před uskutečněním lekce je možné přesunout, nabídne-li lektor či suplent vyhovující volný termín, toto však nicméně nelze garantovat. Předem plánované absence, jako například dovolená, nahlášené před začátkem výukového období samozřejmě zohledňujeme.